İş Etiği

İş Etiği

DÜRÜSTLÜK
Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdir. Çalışanlarla ve tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlükle hareket ederiz.
SORUMLULUKLARIMIZ
Yasal sorumluluklarımızın yanısıra; müşterilerimize, çalişanlara, hissedarlarımıza, tedarikçi ve iş ortaklarımıza, rakiplerimize, topluma, insanlığa ve Akacan adına karşı asağıda sıralanan sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen gösteririz.
YASAL SORUMLULUKLARIMIZ
Tüm faaliyet ve işlemlerimizi yürütürken, her türlü kamu kurum ve kurulusu, idari oluşum, sivil toplum örgütü ve siyasi partilere herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede yer alır ve bu sorumluluk bilinci ile yükümlülüklerimizi yerine getiririz.
MÜŞTERİLERİMİZE KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ
Müşteri memnuniyeti odakli, müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap veren proaktif bir anlayişla çalısırız. Hizmetlerimizi, zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunar; müşterilerimize saygı, onur, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklasırız.
ÇALIŞANLARA KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ
Çalışanların özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlara dürüst ve adil yaklasir, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortami taahhüt ederiz. Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayi gösterir, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda da destekler, iş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetiriz.
TEDARİKÇİ / İŞ ORTAKLARINA KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ
İyi bir müşteriden beklendiği şekilde adil ve saygılı davranır, yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmek için gerekli özeni gösteririz. İş yaptiğimiz kişi ve kuruluşlar ile iş ortaklarımızın gizli bilgilerini özenle koruruz.
RAKİPLERİMİZE KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ
Etkin bir şekilde, sadece yasal ve etik olan alanlarda rekabet eder, haksız rekabetten kaçınırız.Toplum içinde hedeflenen rekabetçi yapının sağlanmasına yönelik çalışmaları destekleriz.